ഭരണഘടന – PSC ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (മലയാളം) – PDF

Last Updated On: 08/10/2020

ഭരണഘടന PSC പരീക്ഷകൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമേറിയ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് PSC പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഭരണഘടന – PSC ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

 • ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണ സംവിധാനം ഇല്ലാതെ വരുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ – അനാർക്കി (Anarchy)
 • ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണ സംവിധാനം ഒരാളുടെ മാത്രം നിയന്ത്രണത്തിൽ ആകുന്ന അവസ്ഥ – ഓട്ടോക്രസി  (Autocracy )
 • ഭരണ സംവിധാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – ബ്യൂറോക്രസി  (Bureaucracy)
 • ഭരണ സംവിധാനം ഒരു സ്‌ത്രീയാലോ സ്‌ത്രീകളാലോ നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – ഗൈനാർക്കി (Gynarchy)
 • ഭരണ സംവിധാനം രാജാവിനാൽ  നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – മൊണാർക്കി  (Monarchy)
 • ഭരണ സംവിധാനം ഒരുകൂട്ടം ആളുകളാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – ഒലിഗാർക്കി  (Oligarchy)
 • ഭരണ സംവിധാനം സമ്പന്നരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – പ്ലൂട്ടോക്രസി  (Plutocracy)
 • ഭരണ സംവിധാനം ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജന പ്രതിനിധികളാൽ  നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – ഡെമോക്രസി  (Democracy)
 • ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം – ഗ്രീസ്
 • ഭരണഘടന എന്ന ആശയം നിലവിൽവന്ന രാജ്യം – അമേരിക്ക
 • ഇപ്പോളും നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന  – ബ്രിട്ടൻ
 • ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലിഖിത ഭരണഘടന – അമേരിക്ക (USA)
 • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടന – അമേരിക്ക (USA)
 • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ (ലിഖിത) ഭരണഘടന – ഇന്ത്യ
 • അലിഖിത ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം – ഇസ്രയേൽ , ബ്രിട്ടൻ
 • ഹോം ഓഫ് ഡയറക്ട് ഡെമോക്രസി (പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻറെ ആലയം) എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം – സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
 • പാർലമെന്റുകളുടെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെൻറ് ആണ് – ബ്രിട്ടൻ
 • ജനാധിപത്യത്തിൻറെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം – ഗ്രീസ്

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

 • ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വന്തമായി ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാൻ – വേവൽ പ്ലാൻ (1945)
 • ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ – എം എൻ റോയി
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി – സ്വരാജ് പാർട്ടി
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് കാരണമായ കമ്മീഷൻ – ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ (1946)
 • ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ദിവസം – 1946 മാർച്ച് 24
 • ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം – മൂന്ന് (പെത് വിക്  ലോറൻസ് , സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ്, എ വി അലക്സാണ്ടർ
 • ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ചെയർമാൻ – പെത് വിക്  ലോറൻസ്
 • ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി – ക്ലമന്റ് ആറ്റ്‌ലി
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായ ദിവസം – 1946 ഡിസംബർ 6
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം – 389 (പാക്കിസ്ഥാൻ പിരിഞ്ഞ ശേഷം 299)
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം – 17
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം – 17
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രതിനിധികളുടെ  എണ്ണം – 6
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ കൊച്ചിൻ  പ്രതിനിധികളുടെ  എണ്ണം – 1 (പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ)
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മലബാർ  പ്രതിനിധികളുടെ  എണ്ണം – 9
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മലയാളി വനിതകളുടെ  എണ്ണം – 3 (അമ്മുക്കുട്ടി സ്വാമിനാഥൻ, ആനിമസ്‌ക്രീൻ , ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ)
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന ദിവസം – 1946 ഡിസംബർ 9
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന വേദി – പാർലമെൻറ് സെൻട്രൽ ഹാൾ
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം – 207 (9 വനിതകൾ)
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ – ഡോ. സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിര അധ്യക്ഷൻ – ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് (1946 ഡിസംബർ 11 മുതൽ)
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപ അധ്യക്ഷൻ – എച്ച് സി മുഖർജി
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ  ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് – ജെ ബി കൃപലാനി
 • ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപദേശകൻ – ബി എൻ റാവു

PDF ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

കൂടുതല്‍ ചോദ്യോത്തരങ്ങല്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.👇

PSC Questions

       
Sharing is caring
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
JOIN
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x