ഭൗതിക ശാസ്ത്രം – Physical Science PSC Questions – PDF

Last Updated On: 03/09/2020

ഭൗതിക ശാസ്ത്രം – Physical Science PSC Questions – PDF

 • പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള മാധ്യമം – ശൂന്യത
 • പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ മാധ്യമം – വജ്രം
 • പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം – ശൂന്യത
 • പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ മാധ്യമം – വജ്രം
 • പ്രകാശത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന കണം അറിയപ്പെടുന്നത് – ഫോട്ടോൺ
 • ഒരു പാർ സെക്കന്റ് എന്നത് – 3.26 പ്രകാശ വർഷം (ദൂരം)
 • പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഒപ്റ്റിക്സ്
 • സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം – 8 .2 മിനിറ്റ് (500 സെക്കന്റ്‌)
 • ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം – 1.3 സെക്കന്റ്‌
 • പ്രകാശത്തിൻറെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – ആംസ്ട്രോങ്

 • പ്രകാശത്തിൻറെ കണികാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് – ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ
 • പ്രകാശത്തിൻറെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് – ക്രിസ്റ്റിൻ ഹൈജൻസ്
 • പ്രകാശത്തിൻറെ വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് – ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്‌സ്‌വെൽ
 • പ്രകാശത്തിൻറെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് – മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
 • ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ സമന്വിത പ്രകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് – ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ
 • സൂര്യ പ്രകാശത്തിന് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് – ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ
 • പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ – അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ
 • പ്രകാശം വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ – ഹെന്റിച്ച് ഹെർട്സ്
 • പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്കിയോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ – ഇ സി ജി സുദർശൻ
 • കണ്ണിനു ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം – മഞ്ഞ

 • സയന്റിഫിക് ലബോറട്ടറികളിൽ അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം – മഞ്ഞ
 • പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ – പച്ച, നീല, ചുവപ്പ്
 • ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന വർണ്ണങ്ങൾ – പച്ച, നീല, ചുവപ്പ്
 • പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നും ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണം – വെളുപ്പ്
 • പച്ച + ചുവപ്പ് =മഞ്ഞ (പ ചെ മ)
 • നീല + ചുവപ്പ് =മജന്ത (ചു നി മജ )
 • പച്ച + നീല = സിയാൻ (പനി സിയൻ )
 • തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവും ആവൃത്തി കൂടുതലുമായ വർണ്ണം – വയലറ്റ്
 • തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവൃത്തി കുറവുമായ വർണ്ണം – ചുവപ്പ്
 • എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വർണ്ണം – വെള്ള

 • എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വർണ്ണം – കറുപ്പ്
 • പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് – ലിയോൺ ഫുക്കൾട്ട്
 • ദ്രവ്യത്തിൻറെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ – ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്
 • ദ്രവ്യത്തിൻറെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ – ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്
 • ദ്രവ്യത്തിൻറെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ – പ്ലാസ്മ
 • സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – പ്ലാസ്മ
 • തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – പ്ലാസ്മ
 • എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രാഥമിക കണം – ക്വാർക്ക്
 • പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ – പ്ലാസ്മ
 • ദ്രവ്യത്തിൻറെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ – ഏഴ്

 • ദ്രവ്യത്തിൻറെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ – സൂപ്പർ കൂൾഡ്‌ ഫെർമി ഗ്യാസ്
 • ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം നൽകുന്ന കണം – ഹിഗ്ഗ്സ് ബോസോൺ
 • ദൈവകണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് – ഹിഗ്ഗ്സ് ബോസോൺ
 • ഹിഗ്ഗ്സ് ബോസോണിന് ആ പേര് നൽകിയത് ഏതൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് – സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ്, പീറ്റർ ഹിഗ്ഗ്സ്
 • ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ – സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ്, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
 • ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് – ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
 • ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻറെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിച്ചാൽ അതിൻറെ ഗതികോർജ്ജം – നാലിരട്ടി ആകും
 • ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിലെയും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളിലെയും പ്രധാന ഊർജ്ജ സ്രോതസ് – സൗരോർജ്ജം (സോളാർ സെൽ)
 • ഗ്യാസ് സ്ററൗവ്വിലും മെഴുകുതിരിയിലും നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ മാറ്റം – രാസോർജ്ജം, താപോർജ്ജവും പ്രകാശോർജ്ജവുമായി മാറുന്നു
 • പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസുകൾക്ക് ഉദാഹരണം – സൗരോർജ്ജം,ജലശക്തി, ബയോഗ്യാസ്, ജൈവ പിണ്ഡം

 • പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഊർജ്ജ സ്രോതസുകൾക്ക് ഉദാഹരണം – കൽക്കരി, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം
 • ശൂന്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഊർജ്ജ രൂപം – ശബ്ദോർജ്ജം
 • ഐൻസ്റ്റീൻ, വിശിഷ്ട ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം (E =mc^2 ) ആവിഷ്കരിച്ച വർഷം – 1905
 • SI യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ എണ്ണം – ഏഴ്
 • ഊഷ്മാവ് : കെൽ‌വിൻ
 • പ്രകാശ തീവ്രത : കാന്റല
 • വൈദ്യുത പ്രവാഹം : ആമ്പിയർ
 • പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് : മോൾ
 • ഊർജ്ജം : ജൂൾ
 • സദിശ അളവുകൾക്ക് ഉദാഹരണം – ബലം, പ്രവേഗം, സ്ഥാനാന്തരം, ത്വരണം

 • പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് – ഊർജ്ജം
 • ഊർജ്ജത്തിൻറെ CGS യൂണിറ്റ് – എർഗ് (1 ജൂൾ =10^7 എർഗ്)
 • ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വർഷമായി ആചരിച്ചത് – 2005 (ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം 100 വർഷം)

ഭൗതിക ശാസ്ത്രം – Physical Science PSC Questions – PDF Download

       
Sharing is caring
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
JOIN
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x