ഊർജതന്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ – PSC PDF Notes

Last Updated On: 13/11/2020
Get it on Google Play

ഊർജതന്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ – Important Energy Units Kerala PSC Notes.

താപത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – കലോറി

ഊഷ്‌മാവിന്റെ  യൂണിറ്റ് – ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് – ജൂൾ

ശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് – വാട്ട്

ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – ജൂൾ

ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് – ഹെർട്സ്

ഉച്ചത – ഡസിബൽ

ശബ്‌ദം – ഡസിബൽ

റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് – ക്യൂറി,ബെക്വറൽ

വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – ഘനമീറ്റർ


സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് – കിലോഗ്രാം/ഘനമീറ്റർ

പ്രവേഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്

ത്വരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് സ്‌ക്വയർ

മൊമെന്റ്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – കി.ഗ്രാം മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്

ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – ന്യൂട്ടൺ

മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – പാസ്‌ക്കൽ

പ്രതലബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് – ന്യൂട്ടൺ/മീറ്റർ

കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് – സീമെൻസ്

ഇണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് – ഹെൻ്ററി

കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് – ഹെൻ്ററി

കാന്തിക ഫ്ളക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് – വെബർ


You can download PDF notes by clicking the below button.

കൂടുതൽ മലയാളം PSC പി.ഡി.എഫ് നോട്ടുകൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

Get it on Google Play
       
Sharing is caring
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
JOIN
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x